İş Kazası Tazminat Davası

Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Av.Yasin GİRGİN

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, işe iade davası, konularında BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ de alan Yasin GİRGİN, 1999 yılı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 120 hafta boyunca Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde hukuki soruları cevaplayan Girgin'in çeşitli kitapları ve makaleleri de bulunmaktadır.
...
Randevu için 0850 840 0442 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

İş kazası tazminat davası, iş kazası geçiren işçinin veya işçinin yakınlarının açabileceği maddi tazminat davası ve manevi tazminat davasını ifade eder. Yine olayın özelliğine göre sorumlular hakkında ceza davası da açılabilir.

İş kazası tazminat davasında bir çok aşama ve uğraşılması gereken bir çok süreç söz konusudur. Davanın açılmasından, rapor alınmasına, bilirkişi raporlarından davanın ıslahına ve tahsilat aşamasına kadar çok sayıda iş avukat tarafından yapılmaktadır.

İş Kazası Tazminat Davası Avukatı Yasin Girgin

İş Kazası Sayılan Durumlar Nelerdir?

 • İşçinin iş yerinde bulunduğu sırada;
 • işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla;
 • işçinin işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmak için geçen zamanlarda;
 • işçinin işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere götürülüp getirilmesi sırasındaki hal ve durumların birinde meydana gelen ve işçiyi hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaya iş kazası denir.

İş Kazası Tazminat Davası Sayılan Durumlar Nelerdir

İşveren, koruma önlemini almamış veya yasal yükümlülüklerini yerine getirmemiş ve bundan dolayı işçi zarara uğramışsa işveren bu zararı tazmin etmek zorundadır. İşveren, iş yerinde, işçinin iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak zorundadır.

Bir işçinin en temel hakkı, hayat, sağlık ve beden bütünlüğünün korunmasıdır. İşveren bu en temel hakların korunması için gereken her türlü önlemi almakla yükümlü tutulmuştur.

İş mahkemesinde işçi tarafından işveren aleyhine açılan maddi ve manevi iş kazası tazminat davası ile ölüm meydana gelmişse destekten yoksun kalma tazminatının konusu hep bu iş kazası olmaktadır.

İş Kazası Tazminat Davası Nerede ve Hangi Mahkemede Açılır?

İş kazası nedeniyle dava, işverenin ikametgahı mahkemesinde yahut işin yapıldığı yer mahkemesinde, iş kazasının olduğu yer iş mahkemesinde açılabilir.

İş kazası tazminat davası açma

İş Kazası Tazminat Davasını Kim Açabilir ?

İş kazası tazminat davası kural olarak bu davaları zarar gören kişi açabileceği gibi, kaza sonucu ölen kişinin desteğinden yoksun kalan kişi veya kişiler tarafından açılabilir.

Manevi tazminat davasını sadece cismani zarara uğrayan kişiler açabilmektedir. Kişi bu davayı açmadan ölmüşse dava açma hakkı mirasçılara geçmez. Ancak kişi dava açmış ve sonra ölmüşse mirasçıları bu davayı takip edebilirler. İşçi iş kazası neticesinde hayatını kaybetmişse bu takdirde ilgililer kendi açılarından manevi tazminat talepli dava açabilirler.

İş Kazası Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

İş kazası tazminat davası, kazanın meydana gelmesine sebep olan veya olanlara yöneltilir.

Asıl olan önlem alma görevini yerine getirmeyen ve tam kusurlu olan kişiye husumet yöneltilmesidir.

Bu kişi veya kişiler işveren,işverenin çalıştırdığı kişi veya aracı olan kişi olabilir.

Zarara uğrayan işçi tüm zararının tazminini bütün sorumlulardan birlikte veya sorumlulardan her birinden ayrı ayrı ya da bunlardan sadece birinden müteselsil sorumluluk sebebiyle isteyebilir.

İş Kazası Tazminat Davası Ne Zamana Kadar Açılabilir?

İş kazası tazminat davası 10 yıllık zaman aşımı süresine tabidir. Kural olarak zaman aşımı başlangıç tarihi kaza tarihidir. Eğer kaza, maluliyet artışı şeklinde artışlar göstermekteyse ortada yeni bir maluliyet surumu vardır ve bu artış tarihi de artışa ilişkin dava için zaman aşımı başlangıç tarihi olur.

İş Kazası Tazminat Davasında Neler Talep Edilebilir?

İş kazasına uğrayan işçinin veya işçinin ölümü halinde onun hak sahiplerinin kaza nedeniyle açacakları iş kazası tazminat davası , SGK tarafından sağlanan haklar ve menfaatler dışındaki zararların ödetilmesi için açılır.

Bunlar maddi ve manevi zararlardır.

Maddi zararlar:

 • Tedavi giderleri,
 • Çalışamamaktan doğan zarar,
 • Daimi iş görememezlik halinde ileride uğrayacağı zarar ve kaybı;
 • İşçinin kaza sonucunda ölümü halinde ise hak sahipleri destekten yoksunluk ile
 • Manevi üzüntülerinin dindirilmesine yönelik manevi tazminat talep edebilirler.

İş kazası nedeniyle işverenin hukuki ve cezai sorumluluğu

İş kazası, işverenin işçiyi gözetme borcunu yerine getirmemesi nedeni ile ortaya çıkmış olabilir. Bu durumda iş kazası ve meslek hastalıklarından işverenin özel hukuk ve ceza hukuku yönlerinden sorumluluğu söz konusu olabilir.

İşveren iş kazasının olmaması için sadece mevzuatta yer alan önlemlerin alınması ile yetinemez, mevzuatta öngörülmemiş ancak bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gerekli kıldığı diğer iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini de alması gerekeceği Yargıtay kararlarında da yer almaktadır.

İş kazası nedeniyle işveren tazminat öder

İşveren, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması sonucunda iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan işçiye veya bu nedenle yaşamını yitiren işçinin desteğinden yoksun kalanlara maddi ve manevi tazminat ödemek zorunda kalabilir.

İş Kazası halinde işçiye SGK yardımı:

İş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle zarar gören işçinin sigortalı olması halinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca kendisine gerekli sağlık yardımları yapılır. (5510 sayılı Kanun madde 63)

Yine bu işçiye, geçici ve sürekli iş göremezlik ödenekleri de bağlanması kabul edilmiştir. (5510 sayılı Kanun madde 18-19)

İş kazası nedeniyle SGK, manevi tazminat ödemez:

İş kazası nedeniyle SGK, zarara uğrayan işçinin veya desteğinden yoksun kalanların manevi zararlarını karşılayacak herhangi bir ödeme yapılmaz.

İş kazası tazminat davası sonucunda zarara uğrayan işçi veya destek yoksun kalan yakınları SGK tarafından karşılanmayan zararları için işverene dava açma hakkına sahiptir.

SGK, işçiye ve hak sahiplerine yaptığı ödemeleri işçiyi gözetme borcunu kusuruyla yerine getirmeyen işverene rücu edebilir.

İş kazasında hakların zaman aşımı süresi:

Bir diğer yandan, 5510 sayılı Kanundan doğan haklar 5 yıl içinde zaman aşımına uğrar.

Kanunun 97. maddesine göre iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hak kazanılan gelir ve aylıkların hakkın kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde istenmemesi halinde zaman aşımına uğrayacağı kurala bağlanmıştır.

Buna karşılık işverenin gözetme borcuna aykırı davranışından doğan tazminat davası için 10 yıllık zaman aşımı belirlenmiştir. Buna göre, yasal süre içinde SGK’ ya başvurmamış işçi maddi ve manevi tüm zararlarını işverenden talep edebilecektir.

Hakları almak için takip edilmesi gereken sıra:

İş kazası nedeniyle işçi veya hak sahiplerinin maddi ve manevi tazminat haklarını almak için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmaları ve mahkemenin tazminata hükmetmeden önce bu başvurunun sonucunun beklenilmesi gerekir.

İş kazası tazminat davası nedeniyle işverenin sorumlu tutulabilmesinin şartları:

İş kazası tazminat davası  nedeniyle işverenin  tazmin sorumluluğunun doğması için her şeyden önce;

 • Bir kazanın olması,
 • Bu kazanın bir iş kazası niteliğinde olması,
 • İşverenin kusurlu olması,
 • İş kazası sonucunda bedensel veya ruhsal bir zararın ya da ölümün ortaya çıkması,
 • Ve uygun illiyet bağının bulunması gerekir.

İşçi, işverenin gözetme borcuna aykırı davranışı sonucunda meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle uğradığı bedensel zararlarının tazminini talep edebilir (Maddi tazminat) Bunun yanında işçi, koşulları varsa ayrıca manevi tazminat davası da açabilir.

İşverenin gözetme borcuna aykırı davranması sonucunda iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan işçinin ölümü halinde desteğinden yoksun kalanlar da tazminat talebinde bulunabilirler. Buna destekten yoksun kalma tazminatı adı verilir.

“İş Kazası Tazminat Davası” üzerine 17 düşünce

 1. 2014 haziran ayında Mermer ocaginda kaza geçirdim %14 iş görmemezlik raporu çıktı sizce ne kadar tazminat alirim

  1. Öncelikle geçmiş olsun. Tazminat maddi ve manevi tazminat olarak alınma şansı var. Bunun için yaşınız, kaç yıldır bu işi yaptığınız, başka bir işi yapıp yapamayacağınız, destekte bulunduğunuz kişiler gibi bir çok kritere bakılıyor. Yine kazanın oluşumundaki kusur durumları da önemli. Bunları bilmemiz halinde muhtemel rakamları bulabiliriz.
   Selamlar

   1. Merhaba.ben is yerinde kaza gecirdim yüzüm kolarm yağ ile yandi 6 ay oldu simdi dava acsam kazaniryim ?

    1. Merhaba,
     Öncelikle geçmiş olsun. Umarız sağlığınıza kısa sürede tekrar kavuşursunuz. Olayın üzerinden çok fazla bir zaman da geçmemiş. Bu nedenle, mahkemeye başvurursanız maddi ve manevi tazminat kazanabilirsiniz.

 2. Merhabalar. Eşim Haziran ayı içerisinde çalıştığı firmanın depo kısmında ayakkabı indirirken 3 mt yükseklikten düştü ve ayak bileğini 2 yerden kırdı. İş kazası raporu tutuldu. Ameliyatla plak ve vida konularak tedavi altına alındı. Şu an durumu iyi 45 günlük raporu var. Doktor 45 gün üstüne basamaz 45 gün sonra da normal yürümesine devam eder dedi. Eşim 39 yaşında 1 yıldır aynı işlerinde çalışıyor. Düğünümüz vardı ertelemek zorunda kaldık. Maddi ve manevi tazminat davası açmalımıyız ne kadarlık bir maddi ve manevi tazminat davası açmalıyız. Cevab bekliyorum. Saygılarımla selamlıyorum.

 3. merhaba 4 gün önce şilede iş kazası geçirdim bi kuyunun açık bırakılması sonuzu kuyuya düştüm hiçbir şekilde kusurum bulunmamakta bu kaza sonucunda belimden bir kemik kırıldı acil servis bana 10 günlük rapor verdi işimiz mermercilik mermer ustasıyım sorun bel olduğu için ileride beni zorlucağını düşünüyorum iyileşsemde yaşım 27 acaba maddi manevi tazminat açabilirmiyim ve ne kadar bedel alabilirim beni bilgilendirirseniz sevinirim mail adresime dönüş yaparsanız çok sevinirim iyi çalışmalar

  1. Geçmiş olsun, iş kazalarında mağduriyet oranı, uğranılan sakatlığın yapılan işe tesiri ile belirlenir. Yani siz, bel problemi nedeniyle yaptığınız işi bir daha hiç yapamayacak hale gelmiş olabilirsiniz. Bu nedenle belki de %100’e ulaşacak bir oranda malul olabilirsiniz.
   Bu nedenlerle dava açmanızda fayda görüyorum. Bunun yanında maddi ve manevi tazminat miktarlarını hesaplayabilmemiz için ücretinizi, yaşınızı, yaptığınız işi ve evli olup olmadığınızı, çocuk sayısını bilmemiz gerekir. Bunları bilmemiz halinde maddi ve manevi tazminat yönünden bir hesaplama yapabiliriz. Geçmiş olsun.

 4. hayırlı aksamlar ben harun yiğitbben iş kazası geceidim ve benden hic bir belge almadılar imza atırmadılar iş güvenliyi yok kemer ayakkabı gibi şeyler yok ben düsdükden sonra sadece emniyet kemeri getirmişler ve bana dedilerki senin butun hakını verecez kac gün yatarsan paranı verecez dava acma dediler ve inandım şirkete verdikleri sözü tutmadılar bundan bir kac gün önce bana ceza kaydı geldi şirkete direk cıkısımı vereceklermiş ödemesem dava acma hakım hala varmıdır sayın avukat yasin girgin bey.

  1. Dava açma hakkınız halen vardır. Bu nedenle dava açmanızı şiddetle tavsiye ederim. Gerçeğe aykırı düzenlenen evraklar aleyhine de suç duyurusunda bulunmalısınız. Geçmiş olsun

 5. Merhabalar, 15 nisan 2016 tarihinde yüksekten düşerek iş kazası geçirdim. İş güvenliği uygulanmıyordu. Hastaneye götürdüler soranlara merdivenden düştüğümü söyledim ama herhangi bir tutanak imzalamadım. Beni madur etmeyeceklerini düşünüyordum ama çalışmadığım günler için destekte bulunmadılar, sadece hala sigortalıyım rapor alıyorum ama 2.250 TL yerine sadece asgari ücret üzerinden rapor parası. Ama raporunda bildirmediler onunda parasını alamıyorum. Bu bilgiler dahilinde benim dava açıp kazanma ihtimalim ve ne kadar tazminat alabileceğimi öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim…

  1. Geçmiş olsun. Başınıza gelen olay tipik bir iş kazası. Maalesef bu kazayı ispatlamanıza yararlı olacak tutanak tutma ve benzeri işlemleri yapmamışsınız. Ancak bunlar çok fazla da sorun değil. Dava açmanız halinde, tanık ve diğer delillerle olayı ispatlayabileceğinizi düşünüyorum. Maddi ve manevi tazminat miktarlarını hesaplayabilmemiz için ücretinizi, yaşınızı, yaptığınız işi ve evli olup olmadığınızı, çocuk sayısını bilmemiz gerekir. Bunları bilmemiz halinde maddi ve manevi tazminat yönünden bir hesaplama yapabiliriz. Geçmiş olsun.

 6. selamun aleyküm ben inşaatta 6 .katta demir keserken jet tasından parca geldi sağ gözümü kaybettim 2 ameliyat oldum 3 ay içinde 2 tane daha olacakmısım iş yeri ferdi kaza sigortası yaptık diyor ama e devletden baktıgımda normal sigortam var ferdi kaza sigortası yok nasıl bir yol izlemem lazım ne kadar tazminat alabilirim yardımcı olursanız cok memnun olurum

  1. Merhaba,
   Öncelikle geçmiş olsun diliyoruz. Sağlık her şeyden önemli. Sizinki gibi bir işin yapılması sırasında işçinin koruyucu gözlük takması gerekir. Bunun gibi önlemlerin tam olarak alınması, işçiye iş kazalarına karşı eğitim verilmiş olması gerekir. Bunlarla birlikte tazminat miktarını hesaplayabilmemiz için ücretinizi, yaşınızı, yaptığınız işi ve evli olup olmadığınızı, çocuk sayısını bilmemiz gerekir. Bunları bilmemiz halinde maddi ve manevi tazminat yönünden bir hesaplama yapabiliriz. Geçmiş olsun.

 7. Kendimi is kazasi sonucunda hastanede yatıyorum olaydan kısaca bahsedeyim
  Çalışma yapcagimiz alanı kesife çıktık usta ile usta müdürü arayıp burda çalışma yapilamiyacagini güvenli olmadığını gerekli is güvenlik ekipmanlarinin olmadığını solemesine rağmen sert bir şekilde yapılacak orada dedi bende bu tehditkar kelimesine karşın çalışmaya başladın v alışma yaptığım yerine yüksekliği 10 ile 15 metre vardı ben 11 metrede iken halt koptj ve düştüm hastaneye geldiğimde ic kanama olduğunu ve kaburgada çatlak oldu gine düşme sonucu apandistimjn normalden 3 kat büyüdüğünü solediler suan hala hastanrdeyim ifademi verdim ve şikayetçi oldum tazminat alma hakkına veya nr kadar tazminat alabilirim ??

  1. Merhaba, öncelikle geçmiş olsun diliyoruz. Umarız kısa sürede iyileşirsiniz.
   İş kazalarında maddi ve manevi tazminat miktarını hesap edebilmemiz için ücretinizi, yaşınızı, yaptığınız işi ve evli olup olmadığınızı, çocuk sayısını bilmemiz gerekir. Bunları bilmemiz halinde maddi ve manevi tazminat yönünden bir hesaplama yapabiliriz. Geçmiş olsun.

 8. İş kazasında elimi bileğimden kaybettim tazminat iş yeri az bir mevla veriyor ne yapmam lazın

  1. Merhaba,
   İş yerinin verdiği tazminat, sizin geçirdiğiniz kazada ne kadar olursa olsun az kalacaktır; alacağınız hiç bir tazminat kaybettiğiniz elinizi yerine getiremez. Ancak hukuki olarak, bu miktarı hesaplayabilmemiz için ücretinizi, yaşınızı, yaptığınız işi ve evli olup olmadığınızı, çocuk sayısını bilmemiz gerekir. Bunları bilmemiz halinde maddi ve manevi tazminat yönünden bir hesaplama yapabiliriz. Geçmiş olsun.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>