İş Kazasında Alt İşveren Sıfatının Belirlenmesi

İş kazası sonucu vefat eden sigortalının geride kalan hak sahiplerine bağlanan gelirlerin ve ödenen cenaze giderinin rücuan tahsili istemine dair davanın yasal dayanağı 5510 Sayılı Kanun’un 21/1 ve 21/4 maddesidir. Okumaya devam et “İş Kazasında Alt İşveren Sıfatının Belirlenmesi”