Hizmet Tespiti Davası

HİZMET TESPİT DAVASI

Hizmet tespit davası, sigortasız çalışan işçilerin, sigortasız geçen sürelerini sigortalı hale getirebilmek için iş mahkemesinde açtıkları davaya denir. Bu dava hizmetlerin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde açılmalıdır.

DAVA AÇMA ŞARTLARI

1)Sigortasız çalışma
2)Çalışmanın kuruma bildirilmemiş olması
3)5 yıl içinde dava açılması

KİMLER DAVAYI AÇABİLİR?

Hizmet tespit davasını kişinin kendisi ya da sigortalı ölmüşse hak sahipleri eş, çocuk, ana-baba açabilir. Sigortalı ölmüşse, hak sahiplerinin 5 yıllık hak düşürücü süresi sigortalının ölüm tarihinden başlar.

DAVA NASIL İSPAT OLUNUR?

Hizmet tespit davasında taraflar birçok delil sunabilir. Bu deliller yazılı da olabilir tanık beyanları da olabilir. Mahkemeler tarafından itibar edilen yazılı belgeler; yasal defter kayıtları, ücret bordroları, ücret hesap pusulaları, gelir ve gider belgeleri, özlük dosyaları ve sözleşmelerdir.

Çalışmanın varlığını ispat edecek herkes tanık gösterilebilir ancak Yargıtay tanık olarak özellikle çalışıldığı iddia edilen dönemde işyerinde çalışmış bulunan sigortalı işçilerin dinlenilmesi ile birlikte işyerinde çalışan sigortalı işçi tanığı bulunması halinde dahi çalışmanın tespiti istenilen dönemde işyerine komşu işverenlerin dinlenilmesini de aramaktadır.

SONUÇ

Sigortalı davayı kazanırsa, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hesaplanacak primleri gecikme zammı ve idari para cezasıyla birlikte işverenden tahsil edilir.