İhbar Tazminatı

İhbar Süresi Nedir?

İşçi ve işveren, iş sözleşmesini sona erdirmek isteyebilir. Bu durumda işçinin yeni iş arayabilmesini sağlamak, işverenin de yeni işçi bulabilmesine imkan tanımak için, belirli süreler öncesinde haber verilmesi gerektiği kabul edilmiştir.

Buna ihbar süresi adı verilir.

İhbar Süresi Ne kadardır?

İhbar süresi:

  • İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
  • İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
  • İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
  • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

Bu süreler sözleşme ile artırılabilir.

İhbar Süresine Uyulmaması Halinde Ne Olur?

Bazı durumlarda işçi ya da işveren ihbar süresini beklemeden iş sözleşmesini sona erdirmek isteyebilir. Bu durumda bildirim şartına uymayan taraf bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

İşverene bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle hizmet akdini feshedebilme hakkı kanunda tanınmıştır.