İş Kazası Tazminat Davası

İş kazası tazminat davası, iş kazası geçiren işçinin veya işçinin yakınlarının açabileceği maddi tazminat davası ve manevi tazminat davasını ifade eder.

Yine olayın özelliğine göre sorumlular hakkında ceza davası da açılabilir.

İş kazası tazminat davasında bir çok aşama ve uğraşılması gereken bir çok süreç söz konusudur. Davanın açılmasından, rapor alınmasına, bilirkişi raporlarından davanın ıslahına ve tahsilat aşamasına kadar çok sayıda iş avukat tarafından yapılmaktadır.

İş Kazası Tazminat Davası Avukatı Yasin Girgin

İş Kazası Sayılan Durumlar Nelerdir?

 • İşçinin iş yerinde bulunduğu sırada;
 • işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla;
 • işçinin işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmak için geçen zamanlarda;
 • işçinin işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere götürülüp getirilmesi sırasındaki hal ve durumların birinde meydana gelen ve işçiyi hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaya iş kazası denir.

İş Kazası Tazminat Davası Sayılan Durumlar Nelerdir

İşveren, koruma önlemini almamış veya yasal yükümlülüklerini yerine getirmemiş ve bundan dolayı işçi zarara uğramışsa işveren bu zararı tazmin etmek zorundadır. İşveren, iş yerinde, işçinin iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak zorundadır.

Bir işçinin en temel hakkı, hayat, sağlık ve beden bütünlüğünün korunmasıdır. İşveren bu en temel hakların korunması için gereken her türlü önlemi almakla yükümlü tutulmuştur.

İş mahkemesinde işçi tarafından işveren aleyhine açılan maddi ve manevi iş kazası tazminat davası ile ölüm meydana gelmişse destekten yoksun kalma tazminatının konusu hep bu iş kazası olmaktadır.

İş Kazası Tazminat Davası Nerede ve Hangi Mahkemede Açılır?

İş kazası nedeniyle dava, işverenin ikametgahı mahkemesinde yahut işin yapıldığı yer mahkemesinde, iş kazasının olduğu yer iş mahkemesinde açılabilir.

İş kazası tazminat davası açma

İş Kazası Tazminat Davasını Kim Açabilir ?

İş kazası tazminat davası kural olarak bu davaları zarar gören kişi açabileceği gibi, kaza sonucu ölen kişinin desteğinden yoksun kalan kişi veya kişiler tarafından açılabilir.

Manevi tazminat davasını sadece cismani zarara uğrayan kişiler açabilmektedir. Kişi bu davayı açmadan ölmüşse dava açma hakkı mirasçılara geçmez. Ancak kişi dava açmış ve sonra ölmüşse mirasçıları bu davayı takip edebilirler. İşçi iş kazası neticesinde hayatını kaybetmişse bu takdirde ilgililer kendi açılarından manevi tazminat talepli dava açabilirler.

İş Kazası Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

İş kazası tazminat davası, kazanın meydana gelmesine sebep olan veya olanlara yöneltilir.

Asıl olan önlem alma görevini yerine getirmeyen ve tam kusurlu olan kişiye husumet yöneltilmesidir.

Bu kişi veya kişiler işveren,işverenin çalıştırdığı kişi veya aracı olan kişi olabilir.

Zarara uğrayan işçi tüm zararının tazminini bütün sorumlulardan birlikte veya sorumlulardan her birinden ayrı ayrı ya da bunlardan sadece birinden müteselsil sorumluluk sebebiyle isteyebilir.

İş Kazası Tazminat Davası Ne Zamana Kadar Açılabilir?

İş kazası tazminat davası 10 yıllık zaman aşımı süresine tabidir. Kural olarak zaman aşımı başlangıç tarihi kaza tarihidir. Eğer kaza, maluliyet artışı şeklinde artışlar göstermekteyse ortada yeni bir maluliyet surumu vardır ve bu artış tarihi de artışa ilişkin dava için zaman aşımı başlangıç tarihi olur.

İş Kazası Tazminat Davasında Neler Talep Edilebilir?

İş kazasına uğrayan işçinin veya işçinin ölümü halinde onun hak sahiplerinin kaza nedeniyle açacakları iş kazası tazminat davası , SGK tarafından sağlanan haklar ve menfaatler dışındaki zararların ödetilmesi için açılır.

Bunlar maddi ve manevi zararlardır.

Maddi zararlar:

 • Tedavi giderleri,
 • Çalışamamaktan doğan zarar,
 • Daimi iş görememezlik halinde ileride uğrayacağı zarar ve kaybı;
 • İşçinin kaza sonucunda ölümü halinde ise hak sahipleri destekten yoksunluk ile
 • Manevi üzüntülerinin dindirilmesine yönelik manevi tazminat talep edebilirler.

İş kazası nedeniyle işverenin hukuki ve cezai sorumluluğu

İş kazası, işverenin işçiyi gözetme borcunu yerine getirmemesi nedeni ile ortaya çıkmış olabilir. Bu durumda iş kazası ve meslek hastalıklarından işverenin özel hukuk ve ceza hukuku yönlerinden sorumluluğu söz konusu olabilir.

İşveren iş kazasının olmaması için sadece mevzuatta yer alan önlemlerin alınması ile yetinemez, mevzuatta öngörülmemiş ancak bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gerekli kıldığı diğer iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini de alması gerekeceği Yargıtay kararlarında da yer almaktadır.

İş kazası nedeniyle işveren tazminat öder

İşveren, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması sonucunda iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan işçiye veya bu nedenle yaşamını yitiren işçinin desteğinden yoksun kalanlara maddi ve manevi tazminat ödemek zorunda kalabilir.

İş Kazası halinde işçiye SGK yardımı:

İş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle zarar gören işçinin sigortalı olması halinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca kendisine gerekli sağlık yardımları yapılır. (5510 sayılı Kanun madde 63)

Yine bu işçiye, geçici ve sürekli iş göremezlik ödenekleri de bağlanması kabul edilmiştir. (5510 sayılı Kanun madde 18-19)

İş kazası nedeniyle SGK, manevi tazminat ödemez:

İş kazası nedeniyle SGK, zarara uğrayan işçinin veya desteğinden yoksun kalanların manevi zararlarını karşılayacak herhangi bir ödeme yapılmaz.

İş kazası tazminat davası sonucunda zarara uğrayan işçi veya destek yoksun kalan yakınları SGK tarafından karşılanmayan zararları için işverene dava açma hakkına sahiptir.

SGK, işçiye ve hak sahiplerine yaptığı ödemeleri işçiyi gözetme borcunu kusuruyla yerine getirmeyen işverene rücu edebilir.

İş kazasında hakların zaman aşımı süresi:

Bir diğer yandan, 5510 sayılı Kanundan doğan haklar 5 yıl içinde zaman aşımına uğrar.

Kanunun 97. maddesine göre iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hak kazanılan gelir ve aylıkların hakkın kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde istenmemesi halinde zaman aşımına uğrayacağı kurala bağlanmıştır.

Buna karşılık işverenin gözetme borcuna aykırı davranışından doğan tazminat davası için 10 yıllık zaman aşımı belirlenmiştir. Buna göre, yasal süre içinde SGK’ ya başvurmamış işçi maddi ve manevi tüm zararlarını işverenden talep edebilecektir.

Hakları almak için takip edilmesi gereken sıra:

İş kazası nedeniyle işçi veya hak sahiplerinin maddi ve manevi tazminat haklarını almak için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmaları ve mahkemenin tazminata hükmetmeden önce bu başvurunun sonucunun beklenilmesi gerekir.

İş kazası tazminat davası nedeniyle işverenin sorumlu tutulabilmesinin şartları:

İş kazası tazminat davası  nedeniyle işverenin  tazmin sorumluluğunun doğması için her şeyden önce;

 • Bir kazanın olması,
 • Bu kazanın bir iş kazası niteliğinde olması,
 • İşverenin kusurlu olması,
 • İş kazası sonucunda bedensel veya ruhsal bir zararın ya da ölümün ortaya çıkması,
 • Ve uygun illiyet bağının bulunması gerekir.

İşçi, işverenin gözetme borcuna aykırı davranışı sonucunda meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle uğradığı bedensel zararlarının tazminini talep edebilir (Maddi tazminat) Bunun yanında işçi, koşulları varsa ayrıca manevi tazminat davası da açabilir.

İşverenin gözetme borcuna aykırı davranması sonucunda iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan işçinin ölümü halinde desteğinden yoksun kalanlar da tazminat talebinde bulunabilirler. Buna destekten yoksun kalma tazminatı adı verilir.

“İş Kazası Tazminat Davası” için 88 yorum

 1. 2014 haziran ayında Mermer ocaginda kaza geçirdim %14 iş görmemezlik raporu çıktı sizce ne kadar tazminat alirim

  1. Öncelikle geçmiş olsun. Tazminat maddi ve manevi tazminat olarak alınma şansı var. Bunun için yaşınız, kaç yıldır bu işi yaptığınız, başka bir işi yapıp yapamayacağınız, destekte bulunduğunuz kişiler gibi bir çok kritere bakılıyor. Yine kazanın oluşumundaki kusur durumları da önemli. Bunları bilmemiz halinde muhtemel rakamları bulabiliriz.
   Selamlar

   1. Merhaba.ben is yerinde kaza gecirdim yüzüm kolarm yağ ile yandi 6 ay oldu simdi dava acsam kazaniryim ?

    1. Merhaba,
     Öncelikle geçmiş olsun. Umarız sağlığınıza kısa sürede tekrar kavuşursunuz. Olayın üzerinden çok fazla bir zaman da geçmemiş. Bu nedenle, mahkemeye başvurursanız maddi ve manevi tazminat kazanabilirsiniz.

 2. Merhabalar. Eşim Haziran ayı içerisinde çalıştığı firmanın depo kısmında ayakkabı indirirken 3 mt yükseklikten düştü ve ayak bileğini 2 yerden kırdı. İş kazası raporu tutuldu. Ameliyatla plak ve vida konularak tedavi altına alındı. Şu an durumu iyi 45 günlük raporu var. Doktor 45 gün üstüne basamaz 45 gün sonra da normal yürümesine devam eder dedi. Eşim 39 yaşında 1 yıldır aynı işlerinde çalışıyor. Düğünümüz vardı ertelemek zorunda kaldık. Maddi ve manevi tazminat davası açmalımıyız ne kadarlık bir maddi ve manevi tazminat davası açmalıyız. Cevab bekliyorum. Saygılarımla selamlıyorum.

 3. merhaba 4 gün önce şilede iş kazası geçirdim bi kuyunun açık bırakılması sonuzu kuyuya düştüm hiçbir şekilde kusurum bulunmamakta bu kaza sonucunda belimden bir kemik kırıldı acil servis bana 10 günlük rapor verdi işimiz mermercilik mermer ustasıyım sorun bel olduğu için ileride beni zorlucağını düşünüyorum iyileşsemde yaşım 27 acaba maddi manevi tazminat açabilirmiyim ve ne kadar bedel alabilirim beni bilgilendirirseniz sevinirim mail adresime dönüş yaparsanız çok sevinirim iyi çalışmalar

  1. Geçmiş olsun, iş kazalarında mağduriyet oranı, uğranılan sakatlığın yapılan işe tesiri ile belirlenir. Yani siz, bel problemi nedeniyle yaptığınız işi bir daha hiç yapamayacak hale gelmiş olabilirsiniz. Bu nedenle belki de %100’e ulaşacak bir oranda malul olabilirsiniz.
   Bu nedenlerle dava açmanızda fayda görüyorum. Bunun yanında maddi ve manevi tazminat miktarlarını hesaplayabilmemiz için ücretinizi, yaşınızı, yaptığınız işi ve evli olup olmadığınızı, çocuk sayısını bilmemiz gerekir. Bunları bilmemiz halinde maddi ve manevi tazminat yönünden bir hesaplama yapabiliriz. Geçmiş olsun.

 4. hayırlı aksamlar ben harun yiğitbben iş kazası geceidim ve benden hic bir belge almadılar imza atırmadılar iş güvenliyi yok kemer ayakkabı gibi şeyler yok ben düsdükden sonra sadece emniyet kemeri getirmişler ve bana dedilerki senin butun hakını verecez kac gün yatarsan paranı verecez dava acma dediler ve inandım şirkete verdikleri sözü tutmadılar bundan bir kac gün önce bana ceza kaydı geldi şirkete direk cıkısımı vereceklermiş ödemesem dava acma hakım hala varmıdır sayın avukat yasin girgin bey.

  1. Dava açma hakkınız halen vardır. Bu nedenle dava açmanızı şiddetle tavsiye ederim. Gerçeğe aykırı düzenlenen evraklar aleyhine de suç duyurusunda bulunmalısınız. Geçmiş olsun

 5. Merhabalar, 15 nisan 2016 tarihinde yüksekten düşerek iş kazası geçirdim. İş güvenliği uygulanmıyordu. Hastaneye götürdüler soranlara merdivenden düştüğümü söyledim ama herhangi bir tutanak imzalamadım. Beni madur etmeyeceklerini düşünüyordum ama çalışmadığım günler için destekte bulunmadılar, sadece hala sigortalıyım rapor alıyorum ama 2.250 TL yerine sadece asgari ücret üzerinden rapor parası. Ama raporunda bildirmediler onunda parasını alamıyorum. Bu bilgiler dahilinde benim dava açıp kazanma ihtimalim ve ne kadar tazminat alabileceğimi öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim…

  1. Geçmiş olsun. Başınıza gelen olay tipik bir iş kazası. Maalesef bu kazayı ispatlamanıza yararlı olacak tutanak tutma ve benzeri işlemleri yapmamışsınız. Ancak bunlar çok fazla da sorun değil. Dava açmanız halinde, tanık ve diğer delillerle olayı ispatlayabileceğinizi düşünüyorum. Maddi ve manevi tazminat miktarlarını hesaplayabilmemiz için ücretinizi, yaşınızı, yaptığınız işi ve evli olup olmadığınızı, çocuk sayısını bilmemiz gerekir. Bunları bilmemiz halinde maddi ve manevi tazminat yönünden bir hesaplama yapabiliriz. Geçmiş olsun.

 6. selamun aleyküm ben inşaatta 6 .katta demir keserken jet tasından parca geldi sağ gözümü kaybettim 2 ameliyat oldum 3 ay içinde 2 tane daha olacakmısım iş yeri ferdi kaza sigortası yaptık diyor ama e devletden baktıgımda normal sigortam var ferdi kaza sigortası yok nasıl bir yol izlemem lazım ne kadar tazminat alabilirim yardımcı olursanız cok memnun olurum

  1. Merhaba,
   Öncelikle geçmiş olsun diliyoruz. Sağlık her şeyden önemli. Sizinki gibi bir işin yapılması sırasında işçinin koruyucu gözlük takması gerekir. Bunun gibi önlemlerin tam olarak alınması, işçiye iş kazalarına karşı eğitim verilmiş olması gerekir. Bunlarla birlikte tazminat miktarını hesaplayabilmemiz için ücretinizi, yaşınızı, yaptığınız işi ve evli olup olmadığınızı, çocuk sayısını bilmemiz gerekir. Bunları bilmemiz halinde maddi ve manevi tazminat yönünden bir hesaplama yapabiliriz. Geçmiş olsun.

 7. Kendimi is kazasi sonucunda hastanede yatıyorum olaydan kısaca bahsedeyim
  Çalışma yapcagimiz alanı kesife çıktık usta ile usta müdürü arayıp burda çalışma yapilamiyacagini güvenli olmadığını gerekli is güvenlik ekipmanlarinin olmadığını solemesine rağmen sert bir şekilde yapılacak orada dedi bende bu tehditkar kelimesine karşın çalışmaya başladın v alışma yaptığım yerine yüksekliği 10 ile 15 metre vardı ben 11 metrede iken halt koptj ve düştüm hastaneye geldiğimde ic kanama olduğunu ve kaburgada çatlak oldu gine düşme sonucu apandistimjn normalden 3 kat büyüdüğünü solediler suan hala hastanrdeyim ifademi verdim ve şikayetçi oldum tazminat alma hakkına veya nr kadar tazminat alabilirim ??

  1. Merhaba, öncelikle geçmiş olsun diliyoruz. Umarız kısa sürede iyileşirsiniz.
   İş kazalarında maddi ve manevi tazminat miktarını hesap edebilmemiz için ücretinizi, yaşınızı, yaptığınız işi ve evli olup olmadığınızı, çocuk sayısını bilmemiz gerekir. Bunları bilmemiz halinde maddi ve manevi tazminat yönünden bir hesaplama yapabiliriz. Geçmiş olsun.

   1. iş kazası dava mı kazandım 7 yıl sürdü dava 470.000 tl hak sahibi oldum yalnız işveren ödemiyor üstüne hiçbir şey bulunmamakta işyeri kapalı hiçbir türlü parayı alamıyoruz sgk bunun ile ilgili hiçbir ödenek sağlayamıyor mu

  1. Merhaba,
   İş yerinin verdiği tazminat, sizin geçirdiğiniz kazada ne kadar olursa olsun az kalacaktır; alacağınız hiç bir tazminat kaybettiğiniz elinizi yerine getiremez. Ancak hukuki olarak, bu miktarı hesaplayabilmemiz için ücretinizi, yaşınızı, yaptığınız işi ve evli olup olmadığınızı, çocuk sayısını bilmemiz gerekir. Bunları bilmemiz halinde maddi ve manevi tazminat yönünden bir hesaplama yapabiliriz. Geçmiş olsun.

 8. Merhaba ben 30.04.2016 da iş kazası gecirdim 4 metre yuksekliten düştüm ve 2 el bilegimde kırıldı 2 side hasarlı düzelme ihtimalide yok iş kazası tutnagını benden habersiz yazmışlar ve imzalamışlar iş yeride bana tazminat felan vermedi bunu mahkemeye taşımalımıyım? 21 yaşındayım 2000 tl maaş ile çalışıyordum bekarım

 9. Merhaba ben 26.12.2013 ınşaat ta çalışırken ilk iş günü akşam mesai bitiminden 30 dakika sonra dengemi kaybetip iş güvenliği olmadığı için boşluğa 2 kattan zemine düştüm kendim uyanıp haber verdim hastane de amaliyatde sağ bileğim sağ bacağım kırıldı ve yolda amblansta iç kanaması geçirdim her ikisinede platin takıltı ben 6 ay evde yattım iş görememezlik raporundan 3500 maaş aldım dilekçede uzlaşmak ıstiyorum yazdım şirket bana hiç talep de bulunmadı ve aramadı ben şimdi mahkemeye başvurmak istiyorum maddi manevi tazminat da bulunmak istiyorum mahkemin sonucu ne olur Teşekkürler

 10. Merhabalar 19 05 2015 tarihinde 8 metre yükseklikteki makinenin üzerinde yüksek gerilim hatı elektrik çarptı 8 metreden asağı düştüm iş kazası raporu tutuldu kaza makinanın montajı esnasında gerçekleşti iki gün yığın bakım da toplam on gün hastanede yattım ak ciğerim ve kara ciğerim hasar gördü kalça kemiğim kırıldı 45 gün30 gün 7gün olmak üzere rapor aldım şimdi ise 13 ay geçti halen düzenli olarak çalışamıyorum ilk soruşturmada davacı olmadığımı ifade ettim şimdi ise tekrar dava açmak istiyorum 1985 doğumlu evli 2 çocuk sahibiyim aynı iş yerinde 03 15 2012 sen beridir çalışmaktayım dava açma Hakkı’m var mı ve hak etme olasılığı nedir Teşekkür ederim

 11. merhaba avukat bey 30.04.2016 tarihinde iş kazası geçirdim 4 metre yükseklikten beton zemine düştüm ve 2 el bilegimde kırıldı 2 side hasarlı ve hiç bir şekilde düzelme şansı yok çalıştıgım firma bana hiç bir imkan saglamadı ve magdur durumdayım iş kazası tutanagınıdan benden habersiz yazmışlar ve imzalamışlar ben bu olaya nasıl karşı cıkarım ve ne yapmam lazım lütfen yardımcı olun saygılar teşekür ederim şimdiden.

 12. 2033₺ maaş alıyorum montaj elemanı olarak çalışıyorum yaşim 30 evliyim 2 çocuğum var ne kadar tazminat hak edebilirim dava süresi ne kadar dır teşekkür ederim

 13. bende 2003 yılında iş kazsı gecirdim haklarımı bilmiyordum 8 yıl sonra ögrendim haklarımın oldugunu müracat ettim sorusturma şahitler dinlendi heyete girdim ankaranın verdigi rapor yüzde 41. 2 sol gözde görme kaybı var iş veren kusuru yüzde 90 maaş baglandı olay tarihindeki yaşım 34 evliyim 3 cocuk var ustalık belgem var olaydan sonra 5 yıl daha aynı iş yerinde pasif görevde calıştım o günden bu güne calışmam yok atli tıpa gitmemi talep etmişlerdi gittim atli tıpda aynısını verdi yüzde 41.2 dava actım ne kadar tazminat alırım şimdiden teşekkürler

 14. Merhaba
  Arkadasimin 2 gun once parmagi kopmus isyerinde calisirken sag elin bas parmagi ne yapmamiz gerekiyor tazminat icin bana mail ile ulasabilirmisiniz

 15. merhaba
  eşim yaklaşık 1 ay önce iş kazası geçirdi sağ işaret parmağının tırnak altındaki eti boğuma kadar preste kalarak ezildi ameliyatla kolundan parça alıp diktiler 42 gün rapor aldı artı eşim iş kazası geçirdiğinde 30 haftalık hamileydi iş kazası raporu bitince de yeni rapor almayıp doğum iznine ayrılacak şimdi biz işverenden şikayetçi olsak tazminat alabilirmiyiz işyerinde asgari ücretle çaşıyordu.

 16. merhabalar ben ulaş yaşım 23. çalıştığım şantiyenin giriş kapısının rayını tamir ederken hiç beklenmedik bir şekilde kapı yerinden çıkıp üzerime düştü yaklaşık olarak 500-600 kilo ağırlığında bir kapıydı.beni kağıt gibi yere yapıştırdı belimde ve kalçamda kırıklar meydana geldi. doktor iki ay yatak istirahati yapmam gerektiğini ve mesleğime 6 ay sonra dönebileceğimi söyledi. daha sonra şirketin sigortamı dahi yapmadığını öğrendim. iş kazası raporum mevcut zaten ambulans ile kaza yerinden alınıp hastahaneye götürüldüm ve şahitlerim var. mahkeme sonucunda tazminat kazanma şansım var mı eğer varsa tahmini bir rakam söyleyenilir misiniz. şimdiden teşekkür ediyorum. saygılar

 17. Merhabalar çalıştığım iş kamyondan yük indirip bindirmek yine normal birgünde iş öğle saatlerinde bitti kahvede oturup çay içelim dedik birden sağ tarafıma ağrı girdi iç kanama yaşadım 10 gün hastanede yattım sonrasında böbrek ameliyatı oldum böbreğim patlamış kitle zorlanma yada darbe düşme riskli olarak değerlendirildim hey neyse böbreğim alındı 45 gün iş göremez raporu verildi ve bu olay yeni başladığım işimin 16 gününde oldu yaşım 30 bekarım ne yapabilirim

 18. Oncelikle Hayirli gunler hayirli bayramlar;
  Benim sizden ogrenmek istedigim konu ben gecen yil eski calistigim is yerinde dogalgaz firmasinda calistigim ortamda uc metre yuksekten merdivenden asagiya dustum ayagimi kirdim uc ay evde yattim raporlarim tutanagim filimlerim falan herseyim var kazadan sonrada is yeri beni isden cikardilar ben davaci olsam davam kesin sonuclanirmi yardimci olursaniz sevinirim tesekurler simdiden

 19. Oncelikle Hayirli gunler hayirli bayramlar;
  Benim sizden ogrenmek istedigim konu ben gecen yil eski calistigim is yerinde dogalgaz firmasinda calistigim ortamda uc metre yuksekten merdivenden asagiya dustum ayagimi kirdim uc ay evde yattim raporlarim tutanagim filimlerim falan herseyim var kazadan sonrada is yeri beni isden cikardilar ben davaci olsam davam kesin sonuclanirmi yardimci olursaniz sevinirim tesekurler simdiden

 20. merhabalar 19,kasım 2015 de ıse gırdım 28, subat 2016 da kaza gecırdım .ıs kazası olarak gectı kayıtlara ama sıkayetcı olmadım.125 gundurde raporluydum c tesı gunu raporum bıttı.sımdıde ısten cıkardılar15 kısıyle beraber kıdem tazmınatı alamam yılım dolmadı ıcın ıhbar tazmınatı alabılırım sadece ben ılk basta sıkayetcı olmadım sımdı olma sansım var mı sımdıden tesekkurler

 21. Merhaba ben kıbrıs ta inşaat iskelesinden düştüm şu an hastanede yatıyorum femur kemiğim kırıldı ameliyat oldum birde akciğer de hava kaçırma olduğu söylendi göğsüme tüp takıldı düştüğüm yerde herhangi bir iş güvenliği tedbiri yoktu korkuluk yoktu emniyet kemeri yoktu bu durumda dava açsam tazminat kazanma şansım varmı

 22. Mrhb ben caner bundan 15 gün önce çalıştığım esnada araçtan düştüm kuyruk sokumumda çatlak var en az bir ayda dinlenmem gerekiyor dedi doktor ayrıca bel fıtığı var meslek hastalığı mobilya sevkiyatı 5 senedir çalışıyorum çıkış nasıl alabilirim 3600 günümde yok

 23. Iyi aksamlar bizim.basimizdan soyle bir olay gecti babam 2006 semesinde rusyaya calismaya gitdi ara ara izne geldi en son 2014 senesinin mayis ayinda geldiginde hasta geldi geldikten iki gun sonra hastane getirsik bi turlu teshis koyamadilar aralik 2014 senesinde teshisi koydular ve als hastasi oldugunu soylediler ve teshisten 10 gun sonra vefat etdi burda konusamiyan yemek yiyemiyen bir adami is yerinde calistirmak sucmudur burda saglik muaynesi yapilmasi zorunlu degilmi sonucta 55 yasinda bir insan ve agir iste calismaktaydi kaynak ustasiydi bende geldigi gunden oldugu gune kadar hastane raporlari hepsi mevcut bu firmaya maddi manevi tazminat davasi acabilirmiyim acsam nasil sonuclanir sonucta o ise elverissiz bir kisi nasil calistirabiliyolar ona hore dava acmak istiyorum Mail olarak donerseniz sevinirim

 24. Iyi gunler gecen sene ocak ayinin 28 de oglum 36 yasinda is kazasi gecirerek vefat etti insaatta calisirken elektrik akimina kapildi sikayette bulunmadim esine ise sus payi olarak bi ev vermisler ben annesi olarak maddi ve manevi olarak dava acabilirmiyim ve bu davayi kazanma sansina sahipmiyim lutfen bnmle bi an once iletisime gecerseniz cok sevinirim tesekkurler

 25. Avukat Bey Merhaba, 2007 Kasım ayında özel bir şirkette operatör olarak çalışırken makine kapama düğmesini çevirdiğimi düşünerek makine içine girdim fakat düğme göbek kısmından dönmüş ve makine manuele geçmediğinden makinenin taşıyıcı kolları arasında sol bacağımın diz kapağı üzerinden sıkışması neticesinde iş kazası geçirdim. Kaza esnasında özel hastahaneye götürüldüm ve 10 gün burada tedavi gördüm ve 8 ayda raporlu evde yatalak halde idim. ayak düşmesi ve sinir zedelenmelerinden dolayı sol bacağımda çok hasar oluşmuştur. Üniversite hastahanesinde heyete girdim ve %40 sürekli rapor verildi ve %27 oranında da iş kazası geliri tespiti ile maaş bağlandı. Engelli kadrosunda aynı iş yerinde çalışmaktayım. Borçlarımdan dolayı ve mağdur olmaktan ,işten çıkarılmaktan korktuğumdan dolayı hiç dava açmadım ve iş yeri de hastahane masrafları hariç hiç yardım etmedi. Bu durumda 10 yıllık tazminat dava süresi dolmuş mudur ? – kaza olduğu zaman eşim,3 yaşındaki çocuğum , anne ve babamın aşırı derecede psikolojileri bozulmuştu. ben ise ona kezaaa… Bu durumda aile fertleri için manevi benim için maddi -manevi dava açabilir miyim?. nasıl bir yol izlemeliyim, ayrıca o günden bu güne faizleri ile alabilir miyim? dava ne kadar sürer, cevap verip yardımcı olursanız memnun olurum…saygılar…

 26. Yasin bey iyi çalışmalar
  4 ay önce çalıştığım iş yerinde , kendi bölümüm dışında cam masa taşımam için çağırıldım , taşıdığım masa kapıya çarparak anlımı 4 cm kadar kesti ve yüzümde iz kaldı , iş kazası gösterilmeden özel hastanede tedavim yapıldı ve 4 gün rapor aldım , bu hafta itibariyle sebebsiz olarak işten çıkartıldım , dava hakkım varmıdır firmaya ne gibi yaptırımlar uygulanabilir ?

 27. Avukat bey ben iki hafta once trafik kazasi gecirdim is yerimin arabasiyla isten donerken arabada 3 kisi idik ve normal isciyim ben kazadan sonra yuzumde ciddi kesikler olustu dikisler var ayrica kulac kemigim kaburgalarim ve omur ilik ile belimde catlaklar ve kiriklar var ve is kazasi yerine normal kaza olarak gecirmisler bile bile maasim 2000 tl evli iki cocuk babasiyim yas29 ayrica isim sondaj cok agir is olarak gecmekte saygilarimla

 28. s.a ben 2004 yılında mobilyacılık yaparken işverenimin işyerini kapaması sonu diğer aile şirketi olan pvc dograma fabrikasına geçirdiler ve burada işi bilmeme ragmen pvc dograması takmak için gönderdikleri yerde yüksekten düşme sonucu iş kazası geçirdim 2008.05.ayında 6aylık tedavimin ardındaan tekrar işe başladım fakat sürekli mesai yapamadıgım için tartışmalarımız sonucu işten cıkarıldım 2010 yılında dava actım aynı zamanda çalısma bakanlıgına başvurdum müfettiş %90 işyerine %10 bagıslanabilir bana rapor verdi davam 2014 yılında elimde net 1500 lira bordrom olmasına ragmen ücretim ssk da asgari ücret üzerinden gözüküyormuş ve ıhbar ve kıdem tazminatım fazla mesailerim vs. asgari ücretten hesaplanarak tarafıma 25 bin gibi bi rakam cıkarılarak aldım 2015.7 ayında sürekli iş göremezlik hakkında bilgi edindim (avukatım malesef iyi biri olmasına ragmen bu işlerden muzdarip oldugunu bilgisinin olmadıgını mahkeme sonuclanınca söyledi) gellelelim ssk ya basvurdum tabi bu sırada işyerim kapandı bende 2016.1 ayında %15.2 sürekli işgöremezlik aldım şimdi tekrardan müfettiş gelicekmiş ve bana maaş baglancakmış ben maddi manevi tazminatımı ssk ya açabilirmiyim yada artık çokmu geç??

 29. Merhaba ben 22 06 2016 tarihinde yolun yıkama yapmaları sonucu komyonu kaydırdım ve arabadan kedimi attım ve araba devrildi arabadaki 55 ton madenin altında kaldım dişlerim ve omzum kırıldı ve piskolojim tamamen bozuldu o tarihten beri ölü gibi yaşıyorum uyumaktan korkuyorum manevi tazminat davası açsam kazanırmıyım cevep yazarsanız sevinirim

 30. İyi günler ben 3 sene önce iş kazası geçirdim elimin yüzde 80 ni kaybettim iş veren ile anlaştık bütün saglık giderlerini karşıladı elimede protez yaptırdı. Dava açmadım anlaştık cüzib bir miktarda.anlasmalı dava açıldı dava kabul edildi ilk duruşmada davam bitti. Tazminatı işveren kendi sigorta şirketinden ödemeyi yapıcak 1 ay oldu ne zamn alabilirim..

 31. Merhaba gecen sene staj yaparken yemekhaneden cıkarilan doner makinası suratıma carptı burnum morardi o gun beni herahangi bir doktora goturmediler bende herhangi bi sorusturma acmadim fakat 2 ay once burnumdan beyin ve omur ilk sivisi geliyo doktorlarin tehsislerine gore kafatasimda beynime yakin olan kemik kirilmis kirik olan kemik beyin zarimi yirtmis tek caresi ameliyat deniliyo ameliyat riksli masada kalma ihtimalim var gecen sene herhangi bi doktora falan gitmedim elimde hic bisekilde rapor yok tanzimanat davasi acsam kazanabilirmiyim kolay gelsin.

 32. merhaba 3 ay kadar önce işyerinde yüksekten düşme iş kazası geçirdim ve bacagım kalçaya yakın yerden kırıldı 3 ay üzerine basma dedi doktor kemik kaynamadı tekrar ameliyat olacagım 4 çocugum var çalışırken 3600 tl maaş alıyordum şimdi sadece ssk nın verdiği rapor parasıyla geçinmek zorundayım bu olay yüzünde ailemle ilgilenemedim oglumu araba çarptı öldü ne tazminat alırım tşk

 33. Ben 13.07.16 tarihinde iş kazası geçirdim. 12 metre yüksekten düştüm, sol diz kapağımda 1 tane, sağ ayak bileğimde 2 tane kırık var. Çalıştığım firmaya işkurun işbaşı eğitim programı sayesinde giriş yaptım. İşkurun personeliyim işkurdan alıyorum yani maaşımı. Kazanın sebebiyetinde hiç ama hiç bi kusurum bulunmamalta, tamamen firmanın ihmalkarlığından dolayı meydana gelmiş bir kazadır. Firmada 4 aydır çalışıyordum sonra kaza geçirdim ilte. Sizce ne kadar tazminat alabilirim, veya tazminat alabilir miyim?
  Bu arada eski iş gücüme kavuşabilmem nerden baksanız 1,5 veya 2 yıl sürebikirmiş.

 34. Slm kolay gelsin.abi bende işkazasi geçirdim hastane raporu %30 geldi yaşım 29 1 tane cocuğum var.mahkemeye versem nekadar alabilirim.şimdisen tşk

 35. Merhaba hayırlı akşamlar ben hakan meslek lisesinden mezun oldum ve mesleğim kaynakçılık ,30 yaşındayım yaklaşık 12 yıldır bu meslekle uğraşıyorum yaklaşık 1.5 yıl önce işe giderken trafik kazadı yaptım ,ve kaza sırasında boynum dan vertikal kırıldı yani anlayacağınız ölümle sonuçlanabilecek sebebiyet oluşturuldu ve17 ay kadar bedensel sıkıntım yüzünden çalışamadım henüz sgk sonuçlarım çıkmadı ,sizce sgk sonuçları ve kadar zaman içerisinde sonuçları çıkabilir ve maddş manevi tazminat davasından siz ce ne kadar üctet alabilirim.şimdiden çok teşekkür eder cevabınızı sabırsızlıkla beklerim,hayırlı geceler.

 36. Slm ben is kazasi gecirdim tutanak tutuldu omurgamda s5 kemigim kirildi kuyruk sokumu kemigimin tam ustu 2 aydir raporluyum ve dahada uzatilacak raporum fizik tedavi goruyorum farkli tedavilerde istenildi ama ozelde oldugu icin sadece yaptiramiyorum maddi durumlardan dolayi hareklerim kisitli yuruyemiyorum cok fazla oturamiyorum sirt ustu yatamiyorum ilk haftalari hep kucakta tasidi edim askeri ucretle calisiyorum isyerim hicbir maddi yardimda bulunmadi sadece sgk dan rapor parasi aliyorum aylik 1000 tl yatiyo tedavi giderlerim yol masraflarim cok oluyo madurum bu konuda mahkemeye versem kazanabilirmiyim yasim 33 8 aydir calisiyorum tasoren de

 37. Merhabalar;
  Geçen gün iş yerinin tahsis ettiği araçla evime giderken durakta dururken trafik kazası yaptık bizim şirket aracının araç sürücüsü ehliyetsizmiş arkadan kamyon çarptı ve kulağım boydan boya yırtıldı araç sürücüsü olarak beni göstermişler bütün evraklara benim ehliyetimi kullanarak doldurtmuşlar bu bir iş kazası olduğunu öğrendim ve dava açmalı mıyım açarsam ne olur?

 38. Merhaba bende bir is kazasi gecirdim . is yerinde sigortasiz calisiyordum isverenin komyonu üzerinde yüksek gerilim hattina tutuldum . 4 ay kadar hastanelerde yattim 2 ayagimin bas parmagi ve bi tanede kücuk ayak parmagim kesildi ve yüzeysel yaniklar olustu . bu olay oldugun da sigortasizdim olay yerinden hastaneye gidene kadar sigortam oldu . bana verilen vaatler yüzünden sikayetci olmadim ama hicbirini yapmadilar . ve hazir askerdim yerim belli olmustu askere gidemedim . su an sikayetci olsam maddi manevi ne kadar alabilirim bu benim hayatimi güvence altina alirmi?? Yardim ederseniz sevinirim abilerim..

 39. Merhaba ben 8 ay önce 3. Kattan düştüm ayagimda kırıklar vardı o zaman şikayetçi olmadım. Sigortamiz asgari ücret olarak gosteriliyordu asgari ücret banka hesabina kalan ücreti elden veriliyordu .SGK dan rapor lu olduğum günlerin parasini aldım geriye kalan kısmı elden alamadım. Rapor bitince benim cikisimi yaptılar. Şu anda ayağım tam olarak duzelmedi ama rapor alamıyorum .

 40. Merhaba ben 9 ay önce iş kazası geçirdim cenemin altına piresden fırlayan zimba fırladı ve hastaneye gittim ayak ustu dikip filme gonderdi sonra filmde bisey yok dedi gonderdi sonra4 ay sonra ağri yapmaya basladi bende ozele gittim ve 2 santim uzunluğunda demir olduğu ortaya cikti son ra demiri amaliyatla aldirdim bu doktorun hatasi olarak kabul ediyorum butun evraklarim hazir is kazasi tarihinden buyana butun evraklari biriktirdim sizce dava actiğimda kazanirmiyim ve kazanırsam mevla nekadar olur cevapverirseniz beni çok mutlu edersiniz saygılarımla e.posta adresim mustafa1954ayaz@gmail.çok tek 5303741954

 41. Mrb
  Ben 08/06/2016 tarihinde iş yerinde merdinenin kayması sonucunda 3 mt yüksekten düştum omurgada kırık tesbit edildi ameliyat oldum 2 adet platin takıldı iş kazası raporu tutuldu su anda belden alt tarafında kısmı felç tedavininde ne kadar süreceği belli değil 29 yaşındayım evli ve 2 cocuk babasıyim 2400 TL net maaş almaktaydim elektrik tesisat işleri yapmaktaydim calistigim sirkette 1 sene oldu ise baslayali her hangi bir dava acmadim acarsam ne kadar tazminat alabilirim

 42. İyi günler,bir yıl önce sanayide metal üzerine çalıştığım atölyeleri Giyotin makinasında sağ elim işaret parmağım yarısı koptu kaza günü sigortam yoktu 6 mayısta iş kazası geçirdim işveren geriye dönük sigorta yaparak ayın birine giriş yaptılar banada sigortasız olmadığımı söyleyememi istediler tabi bizim parmak koptu ameliyat oldum 7 ay raporluydum raporluykende cagırdılar ayak işlerine baktım rapor bittikten sonra 6 ay daha çalıştım full sigorta şimdi ayrıldım iş yerinden. yüzde 25 engelli raporum var dava açmak istiyorum sizce tazminat alırmıyım ve nasıl bi yol seyretmek gerekiyor

 43. Ben insaatin 6katindan dustum 2ayagimda asiri derecede kiriklar var akcigerde ezilme var kaburgalarda kiriklar var belimde kirik var amaliyat oldum maddi manevi tazminat alabilirmiyim

 44. Merhaba ben özel sektörde çalışıyorum market sektöründe bundan 15 gün önce magazaya mal çekerken paletin dengesiz yüklenmesi ve boyutunun yüksekliği nedeniyle üzerime devrildi ve bende bunun neticesinde rampadan omzumun üzerine düşüp kafami taşa çarptım ve kafamda çatlaklar ve dikiş var beyin travması geçirdim omzunda fa kırk var polis tutanak tuttu şimdi de sirketin tutanağini bekliyorum sizce dava açsam kazanirmiyim 3 senedir aynı mağaza da calisiyorum

 45. Merhaba!

  Ölümle neticelenen iş kazası oldu. Ölen işçi kendi iş yerinde değil de işveren tarafından yan tarafta yeni yaptırılan fabrikada çalışıyormuş.

  Ölen kişinin kardeşleri veya babası maddi manevi tazminat davası açabiliyor mu?

 46. merabalar beni 1.5 yıl önce çalıştığım yerde elektrik çarptı 34 gün yoğun bakımda 32 gün ise normal serviste hastanede yattım toplam 11 ameliyat geçirdim sağ ayağımın baş parmağı ve yanındaki parmağı sol ayağımın ise 4. parmağını kestiler vucudümün yarısı izle kaplı sizce tazminat davası açarsam kazanma şanşım varmıdır?

 47. merabalar beni 1.5 yıl önce çalıştığım yerde elektrik çarptı 34 gün yoğun bakımda 32 gün ise normal serviste hastanede yattım toplam 11 ameliyat geçirdim sağ ayağımın baş parmağı ve yanındaki parmağı sol ayağımın ise 4. parmağını kestiler vucudümün yarısı izle kaplı sizce tazminat davası açarsam kazanma şanşım varmıdır? iş kazasını 20 yaşında geçirdim şu anda yaşım 22

 48. Merhaba iyi akşamlar ben 6 ay önce mesai saatleri içinde avuç icimi kestim ve 14 dikiş atıldı kalıcı bir iz kaldı ve his kaybı var elimde 14 gün is goremez raporum var iş yerinde hiç bir güvenlik yok ve iş kazası olarak gostermiveklerdi ben itiraz ettim ve is kazasi raporu aldım bi talep hakkım varmidir is yerindrn

 49. Merhaba iyi akşamlar ben 6 ay önce mesai saatleri içinde avuç icimi kestim ve 14 dikiş atıldı kalıcı bir iz kaldı ve his kaybı var elimde 14 gün is goremez raporum var iş yerinde hiç bir güvenlik yok ve iş kazası olarak gostermiveklerdi ben itiraz ettim ve is kazasi raporu aldım bi talep hakkım varmidir is yerindrn

 50. Yasin bey öncelikle merhaba ben 4 gün önce işte çalışırken bir kaza gecirdim ben 17 yaşındayım sigortam yok okullar tatil olduğu için yaz ayında çalışıyordum yük asansörüne malzeme koyarken dalginligima gelip asansörün kapaginin ortasinda olan cama kafami soktum ve aniden yere yıkıldım ama asansör kapaginin camında korumalik yoktu ve kazan dan sonra patrona beni hastaneye götürün dedim oda çok birşeyin yok hastaneye gitmek gereği yok diyerek beni resmen hasteneye götürmedi bende hemen yakinimi ariyarak hastaneye gittim ve kafama dikiş dudamin altina dikiş atıldı yani iş veren tarafından mağdur oldum bunun için tazminat davası açabilirmiyim acsam ne kadar miktar alabilirim teşekkür ederim

 51. Merhaba Yasin Bey,
  3 gun once kurumsal bir alisveris firmasinda calisan bir yakinimiz kaza gecirdi ve elinden yaralandi. Herhangi bir tutanak tutulmamis ve aksine ise devami talep edilmis. Ohal dolayisiyla raporda da sikinti yasamis. Elinde ciddi bir yaralanma var. Olay yasanmamis gibi davraniliyor. Ne yapmamiz
  gerekir, hakkimizi savummak icin nasil bir
  yol izlemeliyiz?

  1. Merhaba, öncelikle geçmiş olsun diyorum. İş kazasının meydana gelmesinden itibaren işveren zaman geçirmeden ilgili mercilere bildirimde bulunmak zorunda. İşveren bulunmamışsa hem en yakın karakola hem de SGK’ya başvuruda bulunabilirsiniz. Bu şekilde görevlendirilecek müfettişler iş kazasını tespit edecek ve gerekli raporu hazırlayacaklardır.

 52. Merhaba,
  Ben iş yerinde geçen yıl sonuna doğru görevim olmayan bir işi yaparken (ispatlayabilirim)sağ baş parmağımı derin bir şekilde kestim dikiş atıldı sonrasında sinir harabiyeti nedeni ile ameliyat oldum tabiki parmağım eskisi gibi değil 1 hafta önce de sektörde iş sıkıntısı nedeni ile işten çıkarıldım iş kazası tazminat davası açabilir miyim? Teşekkürler

  1. Serkan bey öncelikle geçmiş olsun. Olayın durumuna göre iş kazası nedeniyle tazminat davası açabilirsiniz

    1. Merhaba,
     iş yoğunluğumuz çok fazla. Bu nedenle acil işlerinizde lütfen telefonla ulaşınız.
     Selamlar

 53. Merhaba benim babam iş kazası sonucu vefat etti inşaatta çalışıyordu bilirkişi raporunda %80 inşaat %20 babam kusurlu bulundu 22 gün hastanede yattı sağ diz kapağı parçalanmıştı ve buna bağlı olarak vefat etti 53 yaşındaydı 1500 lira maaş alıyordu ayrıca sskdan emekliydi inşaattada sigortası yatıyordu varisleri 2 kardeş ve annemiz ben devlet memuruyum abim taşeron firmada çalışıyor ben evliyim maddi ve manevi tazminat davası açarsak ne kadar alabiliriz hesaplaması nasıl bilmiyoruz şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar

 54. 4 Temmuz’da iş yerinde iş kazası sonucu yaralandım Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi iş kazası raporu yazmamış bu hastaneden geriye dönük iş kazası raporu alabilirmiyim sağlık ocağından 1 haftalık iş kazası raporu aldım. tşķ

 55. 18 haziran da kardesim 380 wolt elektrige kapilarak is kazasi gecirdi 1 ay yogun bakimdan sonra bakima muhtac bir sekilde beynindeki hasarla yasamaya mahkum doktorlar eski haline gelmesi zor diyorlar. Kaza isverenin gonderdigi bir pastanede makina baglarken oldu. 7 yildir ayni iste calisiyordu. Isverenden ve pastaneden ne gibi tazminat talebinde bulunabilirim

 56. Merhaba ben 15/02/2007 yilinda bir is kazasi sonucu engelli oldum yuzde50 engelli raporum var.fakat ne hastanede nede olay yerinde tutanak tutulmamis.isveren olayi gizlemis.hicbir tazminat alamadim olayin olduguna dair pek cok sahitim var bu asamada tazminat davasi acsam kazana bilirmiyim.yasim 39 evliyim 2cocugum var kaza aninda ssk yoktu.2000 tl maas aliyordum nekadar tazminat alabilirim.

 57. MERHABA 01/06/2016 TARİHİNDE BABAMI İŞ KAZASINDA KAYBETTİM BELEDİYEYE BAĞLI KAMYON ŞÖFÖRÜ İDİ HARFİYAT CEKIYORDU TAS OCAGINA GİRMİŞ VE KEPCE KAMYONU YÜKLERKEN GÖCÜK MEYDANA GELİYOR VE BABAM GÖCÜK ALTINDA KALIYOR ALDIGIM BILGILERE VE SONRADAN OLAY YERİNE GİDİP GÖRDÜĞÜMDE TAS OCAGINDA PALETLI KEPÇE KULLANILMASI GEREKIYORMUS PALETLI OLMADIĞINDAN DOLAYI NORMAL LASTIKLI JCB DENILEN KEPÇE KULLANILMIS DAĞI OYMAYA CALISIRKEN KEPÇE BOYU YETMEDİĞİ İÇİN DAĞI ŞAPKA GİBİ BIRAKMIS SICAK OLMASINA RAGMEN RAHMETLİ BABAMDA DAĞIN ŞAPKA GİBİ KALAN YERINDE GÖLGEDE DINLENIRKEN KEPÇE BI HAMLE DAHA YAPIYOR VE GÖÇÜK MEYDANA GELİYOR KEPCECIDE GÖCUK ALTINDAN CIKARTMAK İÇİN KEPÇEYİ DALDIRIYOR VE KEPÇENIN DİŞLERİ BAYA BIR ZARAR VERİYOR HALA DAHA OTOPSİ SONUCLARINI BEKLIYORUM DAVA AÇSAM EN KISA NE ZAMANA SONUCLANIR DAVA BIRDE TAHMINI TAVMINAT BEDELİ NEKADAR OLUR

 58. Selamlar. 5 yıldır plastik hammadde fabrikasında karışım bölümünde çalışıyorum. Gece vardiasinda çalışırken 750 kg lik kazani elimle itelerken kazan geri geldi boynumda birşeyler koptu. Sonra hastaneye gittim. Is kazasi tutma dediler. Önemli bişey değildir diye hastalık giriş yaptılar.fakat ciddiymiş. Boyunda fıtık patlamış ameliyat oldum protez disk takıldi. Ağır is yapamaz raporu aldım. Şirkete hakkımı verin yoksa mahkemeye vercem dedim. Veriyorlar ihbar ve kidemimi. Ben daha sonra bu boynum için dava açabilir miyim. Hala ağrılar devam ediyor. 4 ay geçti üzerinden. Tekler

 59. selamın aleyküm

  herkeze merhabalar herkese geçmiş olsun ben şubat 9 da kaza geçirdim ve kaval kemgi parcalı kırık meydana geldi ayak’ta 4 vida ve kemigin içinde parca var tıp dilinde tibia denen kemikde sorun cıktı tekrar ameliyat oldum 6 ay sonra kazadan ve şuan itibari ile 10 ay geçti tedavim devam edıyor karşi taraftan şıkayetci olmadım ama bu sürecde yalniz bırakıldım asgari ücret ile özel şirkette çalişmaktayım hem kendısıne maddi manevi ve araca dava actım tedavı sürecım devam edıldıgı için elde kanıt yok süreç beklemede yürüme zorlugum devam edıyor agrılarım mevcut şuan agrı kesıcılerle duruyorum arajtımalarım kadarıyla aykta olan titanyum vidalar sogukta ağrıma yaparmiş ve agrı olacakmıs ayagımda şuan tedavi surecım devam ettıgı için heyet raporu da alamıyorum sorunum şu yüzde kaç rapor alırım vidalar ayakta kalacakmıs doktor alınması uygun deyil dedi bu süreç içerisinde 2 kere ameliyat oldum ve zor durumda bırakıldım yüzde kaç rapor alırım ve karşı tarafa ne kadar maddi manevi tazmiinat davası acabılırım gerek mail yolu ile gerek burdan bilgilendirme yaparsanız sn Av.Yasin GİRGİN hiç deyilse olanların başına bu şekilde gelenlere bir fikir olmuş olur araç yüzde yüz hatalı raporlar benden yana ama ayak gitti olsa ne olur bu süreçte tatminkar sonuc ne olabilir cevaplarsanız sevinirim

 60. Bir yıl önce iş kazası geçirdim ayak parmaklarım
  kırıldı baş parmağım iyi olmadı ifadeverdim malzemeyi tavan Vincine
  ben bağladım dedim halat kaydı dedim ama normalde Suriyeli bir işçi
  malzemeyi bağlayan halat kopuyor benim ayama düşüyor işveren ifadeni
  farklı şöyle Suriyeli ekmeğinden olmasın diye bana yalan söylentiler
  tavan vinci kullanma eğliyetimde yok ben dava açarsam kazanırmiyim ve
  nerelere baş vurmam lazım yardımcı olursanız minnettar kalirim

 61. Merhabalar. Benim Babam Galatasaray Florya Metin Oktay Tesislerinde 5 Tonluk Demir Kapıya Kafası Sıkışarak 2 Yıl Önce iş kazasından vefat etmiştir.. Kulup Maddi ihtiyaçlarınız karşılansın diye 150 Bin TL Para vermiştir.. Gerek Biraz Sözlerde Bulundular ama Yalnız Sözlerinin arkasında durmadılar.. ve Çalıştığı Gazete Tazminat’ını az vererek Bize Ödemeyi Yaptılar.. Bizde Kulübun Bizlere verdiği Tahhattütleri yerine getirmediği için ve Gazete Tazminatını Az Miktarda Ödemesini Yaptığı için 2 Taraflı Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açtık.. Eğer Davayı Kazanırsak Kimlere Düşer.. Annesi ve 2 Kardeşi var.. Vefat Eden Kişinin 2 Çoçuğu ve 1 Eşi var.. Gazete’den Alınacak miktarı Aşşağıda Göstereceğim..

  Gazeteden Alınan Tazminat : 64,434,60 TL
  Galatasaray Kulubunden Alınan Para : 150.000 Bin TL
  Dava’dan Kazanılacak miktar : 400.000 Bin TL
  Dava Kazanılırsa 6 Kişi Bölüştürülecek.. İyi Çalışmalar Dilerim.. Lütfen Okuyun

 62. Slm avukat bey 01.12.2016 tarihinde iş kazası geçirdim
  elim pres makinesinde kaldı sol elimden işaret orta ve yüzük parmağım
  2 bogumdan koptu yasal haklarim nelerdir iş yeri her türlü yanındayız
  dediler ama 20 gün geçti ne arayan var nede soran var maglulen emekli
  olma hakkım varmı iş yerinden tazminanat alabilirmiyim alırsam ne kadar
  alabilirim yaşım 40 evli bir kızım var askeri ücret alıyorum sigorta
  pirimim 4600 gün

 63. merhaba ben 2014 te iş kazası geçirdim sağ el orta parmağım kırıldı 45 artı 10 gün rapor verildi iş kazası tutanağı ve jandarma tutanakları hepsi vardı dava açtım ama maluliyet raporum yüzde sıfır çıktı evliyim 3 çocuğum var 42 yaşındayım raporun yüzde sıfır çıkması davayı etkiler mi. eğer savayı kazanırsam ne kadar tazminat alabilirim bu arada 10 bin tl manevi 1000 tl maddi tazminat davası açıldı bu durumda ne kadar tazminat alabilirim şimdiden teşekkür ederim saygılarımla

 64. Babam 91 yılında iş kazası nedeni ile Vefaat ediyor
  ben 4 yaşında abin 11 ablam 13 yaşında o zaman dava da tazminat hakkı
  doğuyor bize ama annem i bi şekilde amcalarım ve iş veren annemi ikna
  edip imza attırıyorlar ve tazminat ı alamıyor peki şimdi ben ve
  kardeşlerim bu davayı tekrar açma imkanımız bar mı yani zaman
  aşımı Olmuş mudur

 65. merhaba abim iş kazası geçirdi %47 sürekli iş
  göremezliği var. omurga kırıgı. kazada %10 kausur verdiler %90
  işverenin. dava sonuçlanmadı firma 300.000TL teklif ediyor davadam
  vazgeçmemiz için. davaya devam etsek daha fazla alabilirmiyiz. teşekkür
  ederim.

 66. İyi günler ben insata çalışıyorum kule vinç 8metreden kalıpları birlikte dusurdu hastaneye götürdüler ambulansla omzumda 3 yerinde catlak ve kalcandada catlak vardı filimleri cekildi bîr hafta hastanede kaldım eve gittim bir aysonra Memleketimden doktora kontör gittim raporu olmadığımı ogrendim hemen iskazasi gösterilmemis işyerinden istedim ve rapor yazdı doktor ay tazminat alabilirmiyi m lütfen cevap

 67. asit parlaması nedeniyle yüzüm yandı ve maalesef kalıcı iz oluştu. süreç içinde maalesef çalıştığım işyerinin hiç bir desteğini göremedim, iyiki avukat yasin girgine ve ekibine rastlamışım. Allah hepsinden razı olsun

 68. insanın başına her zaman her türlü şey geliyormuş yaşayarak öğrendik. Başınıza bir şey geldiğinde avukatlarınız ne kadar güçlüyse o kadar kazanıyorsunuz. Girgin hukukun avukatlarına teşekkür ediyorum. Sayelerinde mağdur olmadım, bir de davalar kısa zamanda bitse

 69. fabrikada ayağıma büyük bir metal parçanın düşmesi nedeniyle yaralanmıştım. Avukat Yasin bey ve ekibi en başından itibaren yanımda oldular. Şirket benim hiç bir zararımı karşılamadı ama açtığımız davada maddi tazminat kazandık. Teşekkür ediyorum

Selahattin için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.