İş Kazası

 

İş kazasının tanımı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer almaktadır. Bu kanuna göre iş kazası;
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır. Sigortalının geçirdiği kaza eğer kanunda belirtilen şekillerde olmuşsa iş kazası sayılır.

Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için kazaya uğrayan kişi sigortalı olmalı ve kazalının hemen veya sonradan cismani (bedenen veya ruhen) özre uğraması şartları da aranmaktadır.

İŞ KAZASI DURUMUNDA İŞVEREN NE YAPMALI?

İş kazası meydana geldiğinde işveren hemen kazanın olduğu yerdeki kolluk kuvvetlerine haber vermeli, en geç 3 gün içinde de kuruma kazayı haber vermelidir.

4857 sayılı iş kanununda iş kazası bildirimleri şöyle düzenlenmiştir;

1)İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

2)İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

3)İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

İŞ KAZASI HALİNDE HANGİ DAVALAR AÇILIR

İş kazası sonucunda yaralanma ya da ölüm meydana gelmişse Ceza Davaları, işçi veya işçinin ölümü halinde mirasçıları tarafından Maddi ve Manevi Tazminat Davaları açılır.

İş kazası sonucunda kusur oranları belirlenir ve bu kusur işçiye, üçüncü kişiye ve ya işverene izafe edilir. Bu kusur oranında işçiye, geçirmiş olduğu iş kazası neticesinde gerekli yardımlar yapılır ve aylık bağlanır. Bu yardım da kurum tarafından karşılanır ve ilgililere rücu edilir. Bu rücu içinde SGK tarafından rücu davası açılır.

İŞ KAZASI SONUCU KARŞILANMASI GEREKEN GİDERLER

İş kazası sonucunda bedensel zararlarda zarara uğrayan işçi bazı giderlerin karşılanmasını talep edebilecektir. Ölüm durumunda da mirasçıları talep hakkına sahiptir.

Ölüm Halinde; Cenaze giderleri, Tedavi giderleri (ölümden önce bir tedavi süreci var ise)Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar .Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar.

Bedensel Zarar Halinde; Tedavi giderleri, Kazanç kaybı, Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar talep edilebilir.

İş kazası tazminat davası ile ilgili yazımızı okumak için tıklayın.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.