İşe İade Davası Ne Kadar Sürer?

İşe iade davasının süresi, gerçekten de bu dava sonucunda çıkan kararın uygulanabilirliği açısından çok önem arzediyor.

Örneğin bir işçi, haksız bir fesihle işten çıkarılıyor. Kanuna göre bir ay içinde avukat tutuyor ve mahkemeye başvurarak işe iadesini talep ediyor.

İş Kanunu Madde 20/1:

“İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir”

Bu davanın uzun sürmesi halinde, işçi yönünden bir çok sıkıntının doğacağı muhakkaktır. Örneğin bu dava süresince işçi ne yapacak? Yeni bir iş arayabilir mi? İş aramazsa, ailesini, en azından kendisini nasıl geçindirecek?

İşte bu nedenlerle, iş kanununda bu davaların daha hızlı görülebilmesi için bazı özel maddeler konulmuş. Bu maddeye göre işe iade davaları basit yargılama yapılarak, seri bir şekilde çözümlenir:

İş Kanunu Madde 20/3: 

“Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır.”

Bu maddenin uygulanması halinde, işçinin iş mahkemesinde dava açmasından itibaren 2 ay içinde davanın sonlandırılması gerekmektedir.

Ancak, işe iade davasında verilen karar, uygulanabilmesi için kesinleşmesi aranan kararlardandır. Yani, tarafların, mahkemenin işe iade talebi hakkında verdikleri kararı temyiz etme hakları vardır.

İşverenler, özellikle kurumsal firmalar, mahkemelerin verdiği işe iade kararlarını temyiz etmektedirler. Mahkemenin verdiği karar incelenmek üzere Yargıtay’ın 22. Hukuk Dairesi’ne gönderilmektedir.

Kararın incelenmesinin hızlı olması için de özel bir hüküm vardır:

İş Kanunu madde 20/3. fıkra 2.cümle:

“Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir.”

Bu hükümlere göre –eğer kanun gerçekten uygulanıyor olsa- işe iade davasının, işçinin fesihten mahkemeye başvurmasına kadar geçen süre, yerel mahkemede dava açılması ve karara bağlanması, dosyanın temyizi, postada geçen süre ile birlikte ortalama 5-6 ayda sonuçlanması beklenmelidir.

Uygulamada, mahkemelerdeki iş yükü nedeniyle bu sürenin uzayabildiği de görülmektedir.

  • İşe iade davasıyla ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.