İş Kazasında Asıl İşveren-Alt İşveren Sorumluluğu

506 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde davalıların sorumluluğu kusur sorumluluğu ilkesine dayanmaktadır.

506 Sayılı Kanun’un 26/1. maddesinde, kastı, işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi ya da suç sayılabilir bir eyleminin varlığı halinde işverenin rücû alacağından sorumluluğu olanağı tanınmıştır: Okumaya devam et “İş Kazasında Asıl İşveren-Alt İşveren Sorumluluğu”